Villkor för tjänsten

Priser

Alla priser som visas är inklusive moms. Priserna kan ändras när som helst utan föregående meddelande.
Varje skickat paket åtföljs av dess transportdokument och/eller faktura.

Betalningsvillkor:

• Kreditkort;

• PayPal;

• Postförskott;


• Banköverföring;

Ångerrätt

Kunden har rätt att frånträda köpeavtalet av vilken anledning som helst, utan att behöva lämna förklaringar och utan att
straffavgift inom 14 arbetsdagar från och med dagen för mottagandet av varorna eller från dagen för beställningen om varorna
hade inte kommit än. Efter detta kommunikationsdatum har kunden ytterligare 14 dagar på sig att skicka varorna. Även om det inte krävs av
lag, för att förbättra tjänsten, skulle en förklarande notering av orsaken till återkallelsen uppskattas.

Ångerrätten utövas genom att ett skriftligt meddelande per brev skickas till leverantörens adress inom utsatt tidsfrist
rekommenderat brev med mottagningsbevis eller via PEC till adressen cantinecapuzzimati@pec.it

Om varan har skickats är konsumenten skyldig att returnera den eller göra den tillgänglig för konsumenten på egen bekostnad
leverantör, inom 14 arbetsdagar från dagen för mottagandet av varorna, med förbehåll för skriftlig indikation av den valda returmetoden; i
i avsaknad av ovanstående kommer returen att anses vara gjord av posten.

På grund av ineffektivitet av ångerrätten måste alla varor förses med originalförpackningen, utan någon brist.
Om konsumenten utövar ångerrätten enligt ovan, kommer leverantören att återbetala redan inbetalda belopp
senast 30 dagar från den dag då han fick kännedom om konsumentens utövande av ångerrätten, exklusive
Fraktavgifter.

Klagomål

Alla klagomål måste riktas till:
Cantine Capuzzimati srls baserad i via Extrapalombaro-området Pip lot 39 – 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA) eller genom
PEC till adressen cantinecapuzzimati@pec.it