Integritetspolicy

BEHANDLINGENS "ÄGARE".
Efter konsultation av denna webbplats kan uppgifter som rör identifierade eller identifierbara personer behandlas.
"Ägaren" av deras behandling är Cantine Capuzzimati Srls baserat i San Marzano av San Giuseppe i Via Extrapalombaro Area Pip Lot 39 , momsnr 02920390735 , tel (+39) 320,7242084 , Fax , e-post info@cantinecapuzzimati.com .
SEKRETESSPOLICY PÅ DENNA WEBBPLATS
Denna sida beskriver hur man hanterar webbplatsen med hänvisning till behandlingen av personuppgifter för användare som konsulterar den.
Det är ett utlämnande som även lämnas enligt art. 13 i lagdekret nr. 196/2003 – Kod angående skydd av personuppgifter till dem som interagerar med denna webbplats Informationen tillhandahålls endast för denna webbplats och inte för andra webbplatser som kan konsulteras av användaren via länkar.
Informationen är också inspirerad av rekommendation nr. 2/2001 att de europeiska myndigheterna för skydd av personuppgifter, samlade i den grupp som inrättats genom art. 29 i direktiv nr. 95/46/EG, antagen den 17 maj 2001 för att identifiera vissa minimikrav för insamling av personuppgifter online, och i synnerhet metoderna, tidpunkten och arten av den information som de registeransvariga måste tillhandahålla användare när de ansluter till webbsidor, oavsett syftet med anslutningen. PLATS FÖR DATABEHANDLING
Uppgifterna som är kopplade till webbtjänsterna på denna webbplats lagras på servrarna som hanteras av Internetleverantören som tillhandahåller värdtjänsterna säkerhetsprocedurer och ett kvalitetssystem i enlighet med ISO 9001 och högt specialiserad teknisk personal. Inga data som härrör från webbtjänsten kommuniceras eller sprids.

TYPER AV BEHANDLADE DATA
Navigationsdata
Datorsystemen och mjukvaruprocedurerna som används för att driva denna webbplats förvärvar, under normal drift, vissa personuppgifter vars överföring är implicit i användningen av Internetkommunikationsprotokoll.
Detta är information som inte samlas in för att kopplas till identifierade intressenter, men som till sin natur skulle kunna, genom bearbetning och koppling till data som innehas av tredje part, möjliggöra identifiering av användare.
Denna kategori av data inkluderar IP-adresserna eller domännamnen för de datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, adresserna i URI-noteringen (Uniform Resource Identifier) ​​för de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, den metod som används för att skicka in begäran till servern, storleken på filen som erhållits som svar, den numeriska koden som indikerar statusen för svaret som servern har gett (lyckat, fel, etc.) och andra parametrar relaterade till operativsystemet och användarens IT-miljö .
Dessa uppgifter används endast i syfte att erhålla anonym statistisk information om användningen av webbplatsen och för att kontrollera dess korrekta funktion och avbryts omedelbart efter bearbetning. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar i händelse av hypotetiska brott och bevaras under den maximala tid som föreskrivs i lag.
Data som tillhandahålls frivilligt av användaren
Det valfria, uttryckliga och frivilliga sändandet av e-postmeddelanden till de adresser som anges på denna webbplats innebär att avsändarens adress efterföljande skaffas, som är nödvändig för att svara på förfrågningar, såväl som alla andra personliga uppgifter som ingår i meddelandet.

Slutligen bör det noteras att detta dokument, publicerat på denna webbplats, utgör "sekretesspolicyn" för denna webbplats.

 

VILLKOR OCH VILLKOR FÖR TEXTMARKNADSFÖRING
Vi använder en textmeddelandeplattform som är föremål för följande villkor. Genom att prenumerera på vår textmarknadsföring och meddelanden godkänner du dessa villkor.
Genom att ange ditt telefonnummer i kassan och påbörja ett köp, registrera dig via vårt prenumerationsformulär eller ett nyckelord, samtycker du till att vi kan skicka textmeddelanden (för din beställning, inklusive påminnelser om övergivna kundvagn) och marknadsföringserbjudanden med text. Du bekräftar att samtycke inte är ett villkor för något köp.
Ditt telefonnummer, namn och köpinformation kommer att delas med vår SMS-plattform "SMSBump Inc, ett EU-företag baserat i Sofia, Bulgarien, EU. Dessa data kommer att användas för att skicka riktade marknadsföringsmeddelanden och meddelanden till dig. Efter att du har skickat textmeddelandena, ditt telefonnummer kommer att vidarebefordras till en sms-operatör för att fullgöra deras leverans.
Om du vill avbryta prenumerationen på att ta emot marknadsföringsmeddelanden och textaviseringar, vänligen svara med STOP på alla mobilmeddelanden som skickats från oss eller använd avregistreringslänken som vi har gett dig i något av våra meddelanden. Du förstår och samtycker till att alternativa metoder för att välja bort, såsom att använda alternativa ord eller förfrågningar, inte kommer att anses vara ett rimligt sätt att välja bort. Meddelande- och datahastigheter kan tillkomma.
För eventuella frågor skriv "HJÄLP" till numret från vilket du fick meddelandena. Du kan också kontakta oss för mer information. Om du vill välja bort, följ procedurerna ovan.